Outplacement er gavnligt for både firmaet og ansatte

For nylig kom jeg som daglig leder for en sekretariat i den uheldige situation at være tvunget til at fyre to medarbejdere i min afdeling. Dengang fyringsrunden blev vedtaget, besluttede vi os for at investere i et outplacement forløb for de fyrede medarbejdere. Dermed øjnede vi nemlig en chance for at hjælpe dem bedst muligt videre i deres arbejdsliv. Det følte vi, at vi i det mindste kunne gøre, ud fra den betragtning at vi ikke var utilfredse med deres indsats. Som et resultat af den økonomiske ustabilitet var vi i firmaet ikke desto mindre presset til at skære i budgettet.

En af de store fordele ved at give samtlige af vores opsagte ansatte et outplacement forløb ved en ekstern partner er, at vi også i tiden efter, at opsigelserne er blevet gennemført, har kunnet nyde godt af nogle professionelle og smilende medarbejdere. Samtidig har outplacement forløbene for de berørte medarbejdere betydet, at afdelingens øvrige personale har haft hurtigere ved at godtage den nye fordeling af arbejdsopgaverne ifm. nedskæringerne. Outplacement forløbene viste sig derfor at være en måde at udtrykke en social ansvarsfølelse og skabe grobund for en fredelig afvikling i et meget svært forløb.

For de medarbejdere, der fik en opsigelse, har deres outplacement forløb også givet en tiltrængt hjælpende hånd. Undervejs i hele opsigelsesperioden har de hver især haft løbende sessioner med deres personlige outplacement konsulent fra et rekrutteringsbureau som ikke kun har bidraget med gode råde om at udarbejde ansøgning samt resumé til jobs, der passer til deres karrieremæssige ambitioner. Outplacement konsulenten har også tilbudt en effektfuld personlig sparring, som har sikret, at den enkelte medarbejder fik en hjælpende hånd til at afdække deres personlige kompetencer såvel som tænkelige muligheder på arbejdsmarkedet. Som følge deraf har de ansatte, som blev opsagt, fået et optimalt afsæt til deres nye tilværelse som jobsøgende.

Skal du til at give en fyreseddel til en række medarbejdere i din organisation, eller er du måske nødt til at fyre en enkelt ansat i organisationen? Lige meget hvad grunden til afskeden er og det reelle omfang af en eventuel fyringsrunde, er et outplacement forløb for alle de fyrede medarbejdere en attraktiv investering for såvel organisationen som de ansatte, som fik en opsigelse. Set i lyset af de imponerende erfaringer fra min egen organisation, vil jeg således lægge et godt ord ind for, at man i vid udstrækning budgetterer med outplacement sparringsforløb for de opsagte ansatte, såfremt man er nødsaget til at tage afsked med medarbejdere.

Hvis du i stedet selv står og er er blevet ramt af en fyringsrunde, og synes du, at det er svært at overskue, hvordan du får et lignende arbejde? Så kan det også være oplagt for dig at se nærmere på muligheden for, at organisationen måske vil hjælpe videre i din karriere ved at give dig et outplacement rådgivningsforløb. I denne situation kan din tillidsrepræsentant måske give dig en hjælpende hånd med at få tilføjet en aftale om outplacement i selve fratrædelsesaftalen. På denne måde får du nemlig et fordelagtigt udgangspunkt for at bruge opsigelsen konstruktivt og til at sætte spritnye personlige ambitioner for din karriere.